FOUNDER

___ ÔNG NGUYỄN ANH ĐỨC

Nhà sáng lập – Chủ tịch HĐQT

___ BÀ VŨ MAI ANH

CEO Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS

Gia nhập EASY1 HOLDINGS từ năm 2022.
Được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS từ tháng 10/2022.

___ ÔNG NGUYỄN HỌC VIỆN

CRO

Gia nhập EASY1 HOLDINGS từ năm 2022.
Được bổ nhiệm Giám đốc Phát triển chuỗi Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS từ tháng 10/2022.

___ ôNG NGUYỄN QUỐC UY

CTO

Gia nhập EASY1 HOLDINGS từ năm 2022.
Được bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS từ tháng 10/2022.

___ ÔNG TRẦN TRỌNG THẮNG

CFO

Gia nhập EASY1 HOLDINGS từ năm 2022.
Được bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS từ tháng 10/2022.

___ ÔNG BÙI TÙNG LÂM

Mentor

Gia nhập EASY1 HOLDINGS từ năm 2022.
Được bổ nhiệm Mentor Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS từ tháng 10-2022.

___ ÔNG ĐẬU MINH NHẬT

Mentor

Gia nhập EASY1 HOLDINGS từ năm 2022.
Được bổ nhiệm Mentor Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS từ tháng 10/2022.
Lên đầu trang >>