Lãnh đạo các đơn vị thành viên

___ ÔNG VŨ ANH TUẤN
Giám đốc Công ty Cổ phần EASY MEDIA
Gia nhập Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS năm 2022.
___ ÔNG ĐINH TRỌNG HOÀN
Giám đốc Công ty Cổ phần EASY HUMAN
Gia nhập Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS năm 2022.
___ BÀ HOÀNG THU THỦY
Giám đốc Công ty Cổ phần Tinasoft Việt Nam
Gia nhập Công ty Cổ phần EASY1 HOLDINGS năm 2022.
Lên đầu trang >>