Các chuyên gia, giảng viên từ EASY HUMAN sẽ thiết kế nội dung học phù hợp với đặc thù & nhu cầu riêng cho tất cả các bộ phận trong Tập đoàn để đào tạo kỹ năng và chuyên môn sâu cho CBNV.
Bao gồm: nhân sự, bán hàng tiếp thị, tài chính, sản xuất, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng, pháp lý, thu mua v.v., từ đó giúp nhân viên tăng thêm lợi thế cạnh tranh thông qua mở rộng vốn kiến thức và các kỹ năng cần thiết với công việc thực tiễn hàng ngày.
Lên đầu trang >>