Các doanh nghiệp đang tăng cường nỗ lực để tối ưu hóa kết quả kinh doanh với Cloud, Big Data, AI, Blockchain, RPA và Internet of Things. Trong nhiều ngành, công nghệ đang thay đổi hoàn toàn cách thức quản trị, vận hành, kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp. Tại FPT, Tinasoft đang cung cấp các giải pháp và dịch vụ để giúp doanh nghiệp hiện thực hóa các thay đổi này bằng công nghệ.
Lên đầu trang >>