Tầm nhìn:

Quản gia số Easy1 sẽ có mặt ở hàng triệu hộ gia đình Việt Nam.

Sứ mệnh:

Giải phóng phụ nữ, giải phóng gia đình.

Giá trị cốt lõi:
  • Cân bằng: Easy1 cam kết đem lại giá trị tăng trưởng không ngừng dựa trên sự cân bằng lợi ích giữa khách Hàng, các nhà đầu tư và Người lao động.
  • Học hỏi liên tục: Easy1 không ngừng học hỏi và lấy trải nhiệm thực tế làm nền tảng phát triển.
  • Trải nghiệm tốt hơn: Easy1 lấy trải nghiệm tuyệt vời của khách hàng làm mục tiêu, lấy trải nghiệm hạnh phúc của người lao động làm nỗ lực xây dựng văn hóa, lấy trải nghiệm tin cậy của nhà đầu tư làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp
Lên đầu trang >>